Stap 1.1 (Statiegeld product)
Als je een product met statiegeld wilt aanmaken ga je als eerst naar producten en klik je vervolgens op Toevoegen

Stap 1.2
Geef het nieuwe product de productnaam "Statiegeld"

Stap 1.3
Navigeer nu naar beneden naar Prijzen en verander BTW naar

"[0%]World(Special: emballage/packaging)".

Stap 1.4
Verander bij Voorraad eigenschappen het Voorraad gedrag naar "Onbeperkt"

en Bestelbaarheid naar "Altijd".

En klik vervolgens rechts bovenin op "Product aanmaken".


Stap 2.1 (App store)

Open nu je App store en klik vervolgens op "Product add-on groepen"

Stap 2.2
Klik nu op Aanmaken

Stap 2.3
Naam mag je invullen naar eigen keuze voor dit voorbeeld : "statiegeld fles (0,50 l)".
Bij Type moet je de optie "Verplichte add-on" selecteren en Positie moet op 0 staan.

Klik tenslotte op Opslaan.

Stap 2.4

Klik op "opties" en voeg onze net aangemaakte "Statiegeld" product toe.

Bewerk de prij naar het gewenst statiegeld bedrag en klik op Opslaan.

Stap 2.5

Klik nu op "Producten die deze opties gebruiken" en voeg nu producten waarbij u dit bedrag aan statiegeld wil koppelen.

Stap 2.6

Als je in de kassa het product selecteert komt er een regel onder te staan +statiegeld.

Heb je het antwoord gevonden?