Filteren op producten zonder categorie

Vanaf StoreKeeper 10.6.2 is het mogelijk om te filteren op producten die geen of juist wel een categorie hebben.

Snel aanpassen van product met variaties

De volgende opties zijn beschikbaar geworden voor het aanpassen van producten met variaties:

Meerdere variaties in bulk toevoegen

Snel bewerken van de voorraad van de variaties

Herstelde fouten:

De status (gepubliceerd of gearchiveerd) voor variaties heeft nu een correcte weergave in het overzicht van het configurabele product. Je kunt er dus vanuit gaan dat een product in dat overzicht de werkelijke status laat zien, hiervoor hoef je niet meer de variatie te openen.

Heb je het antwoord gevonden?