Artikelen over: Backoffice

Winkelstraat.nl koppeling

Deze koppeling wordt beheerd door Copernicus in samenwerking met Winkelstraat.

Hoe komt de Winkelstraat.nl koppeling tot stand?Recent is er een Winkelstraat.nl App in onze App Store gekomen, waarmee je jouw StoreKeeper account aan Winkelstraat.nl kan koppelen. De aanvraag van deze koppeling gaat altijd handmatig via Winkelstraat.nl & Copernicus de koppelpartner van Winkelstraat.nl waarmee je een contract dient af te sluiten. Aan deze koppeling zijn, vanuit Copernicus, eenmalige en maandelijkse kosten verbonden.

Dit process duurt over het algemeen 4 tot 8 weken, waarna je dan een aantal gegevens van hen krijgt waarmee je de koppeling aan de Storekeeper kant kan instellen. Voor het StoreKeeper deel kan je alles zelf, mits de App actief is, en zijn er geen handelingen of eenmalige kosten van toepassing.

Wat kan er met de koppeling?De koppeling bestaat uit de volgende 2 onderdelen, waarbij voor beide een abonnement bij Copernicus vereist is:
Voorraadkoppeling met realtime update
Orderkoppeling

Voorraadkoppeling met realtime updateVanuit Storekeeper wordt een voorraad-feed beschikbaar gesteld welke iedere nacht door Copernicus verwerkt wordt. Dit dient de eerste keer te gebeuren, voordat je jouw producten in jouw Winkelstraat.nl beheeromgeving ziet. Als dit opgezet is wordt daarna via de realtime-update (webhook) vanuit Storekeeper die iedere voorraad mutatie meteen een bericht naar winkelstraat gestuurd als jouw voorraad aangepast is.

De koppeling zorgt er voor dat jouw producten in Winkelstraat staan. Je dient nog steeds in Winkelstraat.nl jouw producten te koppelen aan de Winkelstraat.nl producten. Voor vragen hierover kan je contact opnemen met jouw Winkelstraat.nl contactpersoon.

Tip: Je beheerd de publicatie van je producten in StoreKeeper en je dient dus de producten die je op Winkelstraat wilt plaatsen te publiceren op jouw Winkelstraat.nl verkoopkanaal. Wil je standaard alles publiceren, dan kan je via Instellingen > Standaard verkoopkanalen dit standaard aanzetten.

OrderkoppelingLet op dat je voor de Orderkoppeling een extra abonnement nodig hebt en dit niet bij de standaardkoppeling is inbegrepen.

Als de orderkoppeling actief is worden de bestelling vanuit Winkelstraat.nl via Copernicus in jouw StoreKeeper omgeving geplaatst. Wij hebben geen controle over de inhoud van de informatie en bij vragen hierover kan je contact opnemen met jouw Winkelstraat.nl of Copernicus contractpersoon.

De bestelling dien je te verwerken in de Winkelstraat.nl beheeromgeving. De Orderkoppeling zorgt er voor dat jouw order administratief in jouw omgeving verwerkt is, jouw verkoop/omzet via Winkelstraat goed geadministreerd is de voorraad correct is.

Bijgewerkt op: 16/09/2022

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!