Leveranciers

Hiermee kun je alle informatie van je leveranciers beheren en indien je een koppeling hebt met je leverancier, kun je ook deze producten importeren en op een makkelijke manier up-to-date houden. Om deze gegevens te kunnen bekijken moet de [Leveranciers] App geïnstalleerd zijn.

Ga naar de App store. Te herkennen aan de 6 witte bolletjes rechts boven in je Backoffice.
In de zoekbalk zoek je op [Leveranciers] en daarna klik je op [Installeren en openen] of [Open].
Je krijgt dan een overzicht van je Leveranciers indien deze al zijn toegevoegd.
Via [Filteren] kan je filteren op de opties Taal en E-mail.

Een leverancier aanmaken
Om een leverancier aan te maken hoef je maar een stappen te doorlopen.

Als je in de Leveranciers app zit, klik je rechts boven op [Toevoegen].
In het volgende scherm vul je alle informatie zo compleet mogelijk in.
Vervolgens klik je rechts onder op de groene knop [Opslaan].

Als je een relatie wil bekijken kan je klikken op de naam of via [Snelle acties] de optie [Relatie bekijken] gebruiken of door simpelweg op de naam van de leverancier te klikken.
Hier onder zie je een overzicht van de [Leverancier].

Leverancier overzicht
Bij [Contactpersonen] zie je alle toegevoegde informatie over de contactpersonen van je leverancier.
Bij [Adressen] zie je alle toegevoegde adressen van je leverancier. Via de icoontjes kan je het adres bewerken of van een adres het factureer adres maken.
Bij [Notities] kan je alle gemaakte notities teruglezen en aanmaken.
Bij [Bestanden] kan je bestanden koppelen aan een leverancier.
Klik op [Bestand uploaden] om eerder toegevoegde bestanden van die specifieke leverancier terug te vinden.
Je kan de volgorde bepalen door op de categorieën te klikken.
Je kan op het vakje klikken of bestanden naar het vakje slepen om toe te voegen.
Als je het goede bestand hebt gevonden druk dan op [Uploaden].

Bij Leveranciersproducten kan je alle producten zien die worden geleverd door deze leverancier. Een uitgebreider artikel over de Leveranciers product import vind je hier.
Bij Leveranciersproductgroepen kan je je productgroepen zien van leveranciers.
Bij Leveranciers BTW-codes kan je hier nieuwe codes toevoegen en je huidige bekijken. Voer de BTW-code in en selecteer het tarief om een leverancier BTW-code toe te voegen.
Bij Leverancierscategorieën kan je de naam en import datum inzien.
Bij Integraties kan je de leverancier koppelen met je Backoffice. Op die manier kun je dan makkelijk je producten updaten en importeren van die leverancier. Hoe je dit doet vindt je hier.
Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!